Oslo kommune vant i Høyesterett om alternativt arbeid etter oppsigelse

Høyesterett har opphevet en dom som påla Oslo kommune å tilby en oppsagt hjelpepleier jobb med et hvilket som helst udekket behov innen hele kommunen.

Jul 8, 2024 - 09:30
 0
Oslo kommune vant i Høyesterett om alternativt arbeid etter oppsigelse
Høyesterett har opphevet en dom som påla Oslo kommune å tilby en oppsagt hjelpepleier jobb med et hvilket som helst udekket behov innen hele kommunen.