Offentlig sektor støvsuger markedet for arbeidskraft – og overlater inkluderingen til privat sektor

Kampen om arbeidskraften mellom offentlig og privat sektor er hard og spilles med helt ulike regler. Det er på tide å endre reglene.

Offentlig sektor støvsuger markedet for arbeidskraft – og overlater inkluderingen til privat sektor

Kampen om arbeidskraften mellom offentlig og privat sektor er hard og spilles med helt ulike regler. Det er på tide å endre reglene.