Null sammenheng mellom vind i nord og sør. Det er gull verdt for norsk havvind.

Et lykketreff fra værgudenes side vil spare Havvind-Norge for mange av vindkraftens luner. Men bare hvis vindparkene spres over store områder.

Null sammenheng mellom vind i nord og sør. Det er gull verdt for norsk havvind.Et lykketreff fra værgudenes side vil spare Havvind-Norge for mange av vindkraftens luner. Men bare hvis vindparkene spres over store områder.