NSM - Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig råd

NSM - Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig rådJustis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottar tirsdag 9. mai Nasjonal sikkerhetsmyndighets rapport Sikkerhetsfaglig råd.

NSM - Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig rådNSM - Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig råd
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottar tirsdag 9. mai Nasjonal sikkerhetsmyndighets rapport Sikkerhetsfaglig råd.