Norsk smørjesjef har snudd om omstridd forbod – Lægreid meiner det blir rart

Testapparatet fungerer ikkje og Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) utsette fluorforbodet for å verne utøvarane. Likevel foreslo Noregs smørjesjef å innføre forbodet allereie denne sesongen.

Norsk smørjesjef har snudd om omstridd forbod – Lægreid meiner det blir rartTestapparatet fungerer ikkje og Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) utsette fluorforbodet for å verne utøvarane. Likevel foreslo Noregs smørjesjef å innføre forbodet allereie denne sesongen.