Nav: Én av tre permitterte har vært permittert i minst ett år

Per i dag har Nav registrert til sammen 77.400 permitterte. Av disse har 25.000 vært permittert sammenhengende i minst ett år.

Nav: Én av tre permitterte har vært permittert i minst ett årPer i dag har Nav registrert til sammen 77.400 permitterte. Av disse har 25.000 vært permittert sammenhengende i minst ett år.