Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren. Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Om å gi statsråden ei ny mogelegheit til på ein skikkeleg måte å trygge Tromsøs befolkning, med bakgrunn i at ein amerikansk atomubåt la til kai i Tromsø og etter utfall både mot lokale folkevalde og mot bekymra befolkning

Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren. Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Om å gi statsråden ei ny mogelegheit til på ein skikkeleg måte å trygge Tromsøs befolkning, med bakgrunn i at ein amerikansk atomubåt la til kai i Tromsø og etter utfall både mot lokale folkevalde og mot bekymra befolkning