Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til næringsministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Om kvifor det er slik at regjeringa føreslår å kutte klimasatsingane netto med 222 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett

Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til næringsministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Om kvifor det er slik at regjeringa føreslår å kutte klimasatsingane netto med 222 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett