Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

Muntlig spørsmål, datert: 01.02.2023. Besvart: 01.02.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe. Om hvordan barneministeren vil følge opp Barnas Havarikommisjon, og hvordan man vil sørge for at barn som er utsatt for vold og overgrep får bedre rettssikkerhet

Muntlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministerenMuntlig spørsmål, datert: 01.02.2023. Besvart: 01.02.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe. Om hvordan barneministeren vil følge opp Barnas Havarikommisjon, og hvordan man vil sørge for at barn som er utsatt for vold og overgrep får bedre rettssikkerhet