Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 01.02.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Kommunene har til nå gjort en stor innsats for å ta imot de svært mange flyktningene som har kommet til Norge. I fjor kom det over 35 000 flyktninger bare fra Ukraina, og vi må være forberedt på at antallet øker i år. UDI anslår at det vil komme omtrent 40 000 bare fra Ukraina, og samtidig øker også ankomsten av andre asylsøkere. Antallet som tar seg over Middelhavet nå, er på det høyeste nivået siden flyktningkrisen i 2016. I går hadde kommunene frist for å svare på anmodningen fra IMDi. Det er veldig bra at det er mange kommuner som er positive og ser at de har kapasitet til å ta imot mange flyktninger også i år, men det er også mange kommuner som sier at de har problemer, at de ikke har nok kapasitet, og det er særlig mangel på boliger og press på kapasiteten i andre tjenester. Dette kan ikke være noe nytt for regjeringen. Likevel har regjeringen valgt å fjerne tilskuddet til utleieboliger for kommunene, til tross for advarsler fra både kommuner og KS. Regjeringspartienes egne ordførere rundt omkring i Norge ber om at tilskuddet gjeninnføres, og at regjeringen snur. For Høyre var det viktig nettopp å ha det tilskuddet på plass, sånn at vi også kan holde bosettingstempoet oppe. Regjeringen har også valgt å vente med å gi kommunene mer forutsigbarhet, når de heller ikke har kommet til Stortinget med noe bevilgningsforslag for å ta imot de mange flyktningene som vil komme i år, utover de 14 000 flyktningene det er planlagt for i statsbudsjettet. Er statsråden bekymret for at regjeringens manglende handling og kutt til utleieboliger gjør at man havner bakpå i det som er en pågående flyktningkrise?

Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 01.02.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs PersenKommunene har til nå gjort en stor innsats for å ta imot de svært mange flyktningene som har kommet til Norge. I fjor kom det over 35 000 flyktninger bare fra Ukraina, og vi må være forberedt på at antallet øker i år. UDI anslår at det vil komme omtrent 40 000 bare fra Ukraina, og samtidig øker også ankomsten av andre asylsøkere. Antallet som tar seg over Middelhavet nå, er på det høyeste nivået siden flyktningkrisen i 2016. I går hadde kommunene frist for å svare på anmodningen fra IMDi. Det er veldig bra at det er mange kommuner som er positive og ser at de har kapasitet til å ta imot mange flyktninger også i år, men det er også mange kommuner som sier at de har problemer, at de ikke har nok kapasitet, og det er særlig mangel på boliger og press på kapasiteten i andre tjenester. Dette kan ikke være noe nytt for regjeringen. Likevel har regjeringen valgt å fjerne tilskuddet til utleieboliger for kommunene, til tross for advarsler fra både kommuner og KS. Regjeringspartienes egne ordførere rundt omkring i Norge ber om at tilskuddet gjeninnføres, og at regjeringen snur. For Høyre var det viktig nettopp å ha det tilskuddet på plass, sånn at vi også kan holde bosettingstempoet oppe. Regjeringen har også valgt å vente med å gi kommunene mer forutsigbarhet, når de heller ikke har kommet til Stortinget med noe bevilgningsforslag for å ta imot de mange flyktningene som vil komme i år, utover de 14 000 flyktningene det er planlagt for i statsbudsjettet. Er statsråden bekymret for at regjeringens manglende handling og kutt til utleieboliger gjør at man havner bakpå i det som er en pågående flyktningkrise?