Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Mitt spørsmål går også til klima- og miljøministeren - som det ser ut som han helt korrekt har gjettet. Gruvedrift på havbunnen kan ha svært store konsekvenser for miljøet. Miljødirektoratet har pekt på at regjeringens åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen ikke oppfyller minstekravene til en konsekvensutredning etter havbunnsmineralloven. Beslutningen kan også bryte med våre internasjonale miljøforpliktelser. Advokatfirmaet Wikborg Rein konkluderer med det samme og mener at Norges åpningsbeslutning kan være et brudd med både nasjonalt og internasjonalt lovverk. Da er mitt spørsmål til klima- og miljøministeren: Hvordan kan statsråden forsvare at regjeringen overkjører sitt eget miljøfaglige direktorat og risikerer brudd på viktige internasjonale miljøavtaler midt i en global natur- og miljøkrise?

Nov 16, 2023 - 15:01
 0
Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 15.11.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
Mitt spørsmål går også til klima- og miljøministeren - som det ser ut som han helt korrekt har gjettet. Gruvedrift på havbunnen kan ha svært store konsekvenser for miljøet. Miljødirektoratet har pekt på at regjeringens åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen ikke oppfyller minstekravene til en konsekvensutredning etter havbunnsmineralloven. Beslutningen kan også bryte med våre internasjonale miljøforpliktelser. Advokatfirmaet Wikborg Rein konkluderer med det samme og mener at Norges åpningsbeslutning kan være et brudd med både nasjonalt og internasjonalt lovverk. Da er mitt spørsmål til klima- og miljøministeren: Hvordan kan statsråden forsvare at regjeringen overkjører sitt eget miljøfaglige direktorat og risikerer brudd på viktige internasjonale miljøavtaler midt i en global natur- og miljøkrise?