Muntlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 15.11.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Mitt spørsmål er til arbeids- og inkluderingsministeren. I Norge har vi for mange som står utenfor arbeidslivet i arbeidsfør alder. Det er et problem av flere grunner. Det utfordrer bærekraften i velferdssamfunnet vårt, men det er også en utfordring for den enkelte - for vi vet at å komme i jobb er den beste veien ut av fattigdom, og at å være i jobb ikke bare innebærer lønn på konto, men et fellesskap, en følelse av å være inkludert. Derfor må vi også sørge for at det finnes jobber for dem som står utenfor arbeidslivet, og at det finnes arbeidsgivere som tør å ta sjansen på noen av dem som sliter med å komme i jobb i dag, ja til og med sliter med å bli innkalt til intervju. Vi vet at dette bl.a. er mennesker med nedsatt funksjonsevne, og de som har såkalt hull i cv-en. I 2018 satte derfor Solberg-regjeringen i gang det som ble kalt inkluderingsdugnaden. Det har vært laget mange pakker og tiltak for å løfte ulike mennesker inn i jobb, rettet inn mot dem som står utenfor, men det nye her var å snu oppmerksomheten mot arbeidsgiverne. Det var et prosjekt som innebar at Nav fikk ekstra midler. Det ble laget digitale løsninger for bedrifter for å kunne melde inn behov til Nav, hvilke folk de trengte, men også for å få informasjon om hvilke hjelpemidler Nav kunne stille opp med. Hovedsammenslutningene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sluttet seg også til denne dugnaden. Dersom man skal be alle andre må bli bedre på noe, er det også viktig at staten viser alvor ved selv å stille opp. Derfor satte også Solberg-regjeringen et krav om at 5 pst. av alle nyansettelser i staten skulle være mennesker med hull i cv-en eller nedsatt funksjonsevne. Dette skulle også rapporteres på hvert år. Nå har Støre-regjeringen fjernet dette kravet til staten og dermed også redusert oppmerksomheten om dette innenfor statlige etater. Hvorfor har dere fjernet kravet til dere selv?

Nov 16, 2023 - 15:01
 0
Muntlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 15.11.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna
Mitt spørsmål er til arbeids- og inkluderingsministeren. I Norge har vi for mange som står utenfor arbeidslivet i arbeidsfør alder. Det er et problem av flere grunner. Det utfordrer bærekraften i velferdssamfunnet vårt, men det er også en utfordring for den enkelte - for vi vet at å komme i jobb er den beste veien ut av fattigdom, og at å være i jobb ikke bare innebærer lønn på konto, men et fellesskap, en følelse av å være inkludert. Derfor må vi også sørge for at det finnes jobber for dem som står utenfor arbeidslivet, og at det finnes arbeidsgivere som tør å ta sjansen på noen av dem som sliter med å komme i jobb i dag, ja til og med sliter med å bli innkalt til intervju. Vi vet at dette bl.a. er mennesker med nedsatt funksjonsevne, og de som har såkalt hull i cv-en. I 2018 satte derfor Solberg-regjeringen i gang det som ble kalt inkluderingsdugnaden. Det har vært laget mange pakker og tiltak for å løfte ulike mennesker inn i jobb, rettet inn mot dem som står utenfor, men det nye her var å snu oppmerksomheten mot arbeidsgiverne. Det var et prosjekt som innebar at Nav fikk ekstra midler. Det ble laget digitale løsninger for bedrifter for å kunne melde inn behov til Nav, hvilke folk de trengte, men også for å få informasjon om hvilke hjelpemidler Nav kunne stille opp med. Hovedsammenslutningene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sluttet seg også til denne dugnaden. Dersom man skal be alle andre må bli bedre på noe, er det også viktig at staten viser alvor ved selv å stille opp. Derfor satte også Solberg-regjeringen et krav om at 5 pst. av alle nyansettelser i staten skulle være mennesker med hull i cv-en eller nedsatt funksjonsevne. Dette skulle også rapporteres på hvert år. Nå har Støre-regjeringen fjernet dette kravet til staten og dermed også redusert oppmerksomheten om dette innenfor statlige etater. Hvorfor har dere fjernet kravet til dere selv?