Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren. Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Om koordinering av beredskapsarbeidet i regjeringen, og hvor mange selskaper og andre virksomheter forsvarsministeren har sørget for å listeføre etter sikkerhetsloven, med bakgrunn i Bergen Engines-saken

Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren. Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Om koordinering av beredskapsarbeidet i regjeringen, og hvor mange selskaper og andre virksomheter forsvarsministeren har sørget for å listeføre etter sikkerhetsloven, med bakgrunn i Bergen Engines-saken