Mangel på informasjon er ikke et argument mot valgfrihet

Bruk av private aktører blir problematisert til det parodiske. Mangel på informasjon om kvaliteten på tilbudene er et argument for å kreve bedre informasjon.

Sep 19, 2023 - 00:00
 0
Mangel på informasjon er ikke et argument mot valgfrihet
Bruk av private aktører blir problematisert til det parodiske. Mangel på informasjon om kvaliteten på tilbudene er et argument for å kreve bedre informasjon.