Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i FolkeregisteretLov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret