Livet i gråsonen

VEST-UKRAINA (TV 2): TV 2 har fått et sjeldent innblikk i en av de ukrainske leirene for russiske krigsfanger. Dette er historiene vi fikk høre.

Livet i gråsonenVEST-UKRAINA (TV 2): TV 2 har fått et sjeldent innblikk i en av de ukrainske leirene for russiske krigsfanger. Dette er historiene vi fikk høre.