Landbruket tok grep – nesten ingen dyr dør i branner lenger

Etter mange og store husdyrbranner på starten av 2000-tallet, tok landbruket grep. Det ga resultater: I brannen på Jæren natt til onsdag døde omtrent like mange griser som i hele landet de ti siste årene til sammen.

Landbruket tok grep – nesten ingen dyr dør i branner lengerEtter mange og store husdyrbranner på starten av 2000-tallet, tok landbruket grep. Det ga resultater: I brannen på Jæren natt til onsdag døde omtrent like mange griser som i hele landet de ti siste årene til sammen.