Kunstig intelligens kan sikre kraftforsyninga

Å styre vasskraftproduksjonen er svært komplisert. Kunstig intelligens kan bidra til at vi ikkje slepp opp for kraft.

Kunstig intelligens kan sikre kraftforsyningaÅ styre vasskraftproduksjonen er svært komplisert. Kunstig intelligens kan bidra til at vi ikkje slepp opp for kraft.