Kronen svekker seg etter gode inflasjonsnyheter

Demper forventningen til nivået på norske renter noe, men ikke nok til å være av varig karakter, ifølge valutastrateg.

Jul 10, 2024 - 10:30
 0
Kronen svekker seg etter gode inflasjonsnyheter
Demper forventningen til nivået på norske renter noe, men ikke nok til å være av varig karakter, ifølge valutastrateg.