Krever høyesterettsdom gjenåpnet – mener den konstituerte dommeren var inhabil

Ankeutvalget har besluttet å slippe inn en begjæring som anfører at lagdommere ikke kan være konstituert i Høyesterett i saker som stammer fra deres «egen» domstol.

Sep 16, 2023 - 01:30
 0
Krever høyesterettsdom gjenåpnet – mener den konstituerte dommeren var inhabil
Ankeutvalget har besluttet å slippe inn en begjæring som anfører at lagdommere ikke kan være konstituert i Høyesterett i saker som stammer fra deres «egen» domstol.