Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett

I fredagens statsråd ble det formelt avgjort at assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overtar embetet som blir ledig nå Magnus Matningsdal bir pensjonist.

Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett
I fredagens statsråd ble det formelt avgjort at assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overtar embetet som blir ledig nå Magnus Matningsdal bir pensjonist.