Jon Petter Rui: Økokrim har grunnlag for etterforskning

Sindre Finnes' aksjehandler må etterforskes av Økokrim, mener jussprofessor Jon Petter Rui. Han sier at terskelen for å etterforske skal være lav.

Sep 16, 2023 - 01:30
 0
Jon Petter Rui: Økokrim har grunnlag for etterforskning
Sindre Finnes' aksjehandler må etterforskes av Økokrim, mener jussprofessor Jon Petter Rui. Han sier at terskelen for å etterforske skal være lav.