– Jeg får litt angst og blir urolig når alle synger, og når folk går i takt

Han liker ikke krampehyggen 17. mai og sier nei takk til et universitet som er woke. Universitetsrektor Klaus Mohn i Stavanger er kjapp i replikken, men da han gikk ut mot oljenæringen, ble det «et hekkans spetakkel».

– Jeg får litt angst og blir urolig når alle synger, og når folk går i taktHan liker ikke krampehyggen 17. mai og sier nei takk til et universitet som er woke. Universitetsrektor Klaus Mohn i Stavanger er kjapp i replikken, men da han gikk ut mot oljenæringen, ble det «et hekkans spetakkel».