– Jeg får en assosiasjon til Franz Kafkas roman «Prosessen»

Innvendingene fra Advokatforeningen ble ikke funnet tunge nok: Sist uke la regjeringen frem en proposisjon om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett om bruk av innleid arbeidskraft.

– Jeg får en assosiasjon til Franz Kafkas roman «Prosessen»
Innvendingene fra Advokatforeningen ble ikke funnet tunge nok: Sist uke la regjeringen frem en proposisjon om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett om bruk av innleid arbeidskraft.