– Jeg ble overrasket over at folk synes det var så kontroversielt

Arbeiderklasse eller overklasse? Sosiolog Torkild Hovde Lyngstad og hans medforfattere skrev at genetikken påvirker hvilken sosial klasse folk ender opp i. Det ble det bråk av.

– Jeg ble overrasket over at folk synes det var så kontroversieltArbeiderklasse eller overklasse? Sosiolog Torkild Hovde Lyngstad og hans medforfattere skrev at genetikken påvirker hvilken sosial klasse folk ender opp i. Det ble det bråk av.