Jeanette Dørmænen dømt til 21 års fengsel for å ha drept barna sine

Jeanette Dørmænen (37) har trukket anken etter at hun ble dømt for å ha drept sønnene sine. Dermed blir dommen på 21 års fengsel fra tingretten stående.

Jeanette Dørmænen dømt til 21 års fengsel for å ha drept barna sine
Jeanette Dørmænen (37) har trukket anken etter at hun ble dømt for å ha drept sønnene sine. Dermed blir dommen på 21 års fengsel fra tingretten stående.