Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 4 (2023-2024), datert: 13.10.2023. Besvart: 09.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden vil arbeide for å redusere detaljstyringen av politiet, og om statsråden vil ta initiativ til en langtidsplan for politiet

Nov 15, 2023 - 18:30
 0
Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren
Interpellasjon nr. 4 (2023-2024), datert: 13.10.2023. Besvart: 09.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hvordan statsråden vil arbeide for å redusere detaljstyringen av politiet, og om statsråden vil ta initiativ til en langtidsplan for politiet