Innsatt tilkjent 75.000 kroner i oppreisning for ulovlige kroppsvisitasjoner

Tidigere har Høyesterett tilkjent innsatte fradrag i soningen som følge av EMK-stridige kroppsvisitasjoner i fengselet. Nå har Oslo tingrett gått et steg lenger, og tilkjent oppreisningserstatning.

Innsatt tilkjent 75.000 kroner i oppreisning for ulovlige kroppsvisitasjonerTidigere har Høyesterett tilkjent innsatte fradrag i soningen som følge av EMK-stridige kroppsvisitasjoner i fengselet. Nå har Oslo tingrett gått et steg lenger, og tilkjent oppreisningserstatning.