Idrettsforbundet reagerer på nytt lovforslag: – Det er en del utfordringer

Norges idrettsforbund har konkludert med at et nytt lovforslag knyttet til kampen mot trakassering og seksuelle overgrep mot barn ikke «fullt ut dekker idrettens behov». Lovforslaget, som konkret omhandler idrettens mulighet til å oppbevare og dele personopplysninger om personer som bryter norsk lov, ble sendt på høring i februar. Fristen for å komme med innspill er 1. juni. Styret i Norges idrettsforbund behandlet saken på sitt møte denne uken og berømmer Kulturdepartementet for å se og imøtekomme behovet idretten har for en lovregulering. – Like fullt er det en del utfordringer med det som nå ligger på bordet. Lovforslaget har et virkeområde som ikke fullt ut dekker idretten behov, sier generalsekretær Nils Einar Aas. Han kommenterte forbundets arbeid med saken på et pressemøte onsdag. NIF peker blant annet på at lovforslaget burde hatt et enda videre virkeområde. – For eksempel er ikke økonomiske misligheter tatt med, og det er avgrensninger knyttet til tilskuere på idrettsarrangementer. Vi mener lovforslaget er veldig komplisert i sin oppbygning, og dette er ting vi vil spille inn i høringen, sa Aas. (NTB)

May 8, 2024 - 14:30
 0
Idrettsforbundet reagerer på nytt lovforslag: – Det er en del utfordringer
Norges idrettsforbund har konkludert med at et nytt lovforslag knyttet til kampen mot trakassering og seksuelle overgrep mot barn ikke «fullt ut dekker idrettens behov». Lovforslaget, som konkret omhandler idrettens mulighet til å oppbevare og dele personopplysninger om personer som bryter norsk lov, ble sendt på høring i februar. Fristen for å komme med innspill er 1. juni. Styret i Norges idrettsforbund behandlet saken på sitt møte denne uken og berømmer Kulturdepartementet for å se og imøtekomme behovet idretten har for en lovregulering. – Like fullt er det en del utfordringer med det som nå ligger på bordet. Lovforslaget har et virkeområde som ikke fullt ut dekker idretten behov, sier generalsekretær Nils Einar Aas. Han kommenterte forbundets arbeid med saken på et pressemøte onsdag. NIF peker blant annet på at lovforslaget burde hatt et enda videre virkeområde. – For eksempel er ikke økonomiske misligheter tatt med, og det er avgrensninger knyttet til tilskuere på idrettsarrangementer. Vi mener lovforslaget er veldig komplisert i sin oppbygning, og dette er ting vi vil spille inn i høringen, sa Aas. (NTB)