Hvorfor så redd for offentlig sektor?

Cirka tre fjerdedeler av verdiskapingen i Norge skjer i privat sektor. Offentlig sektors andel av norsk økonomi er altså ikke 60 prosent, men rundt 25 prosent.

Nov 20, 2023 - 21:30
 0
Hvorfor så redd for offentlig sektor?
Cirka tre fjerdedeler av verdiskapingen i Norge skjer i privat sektor. Offentlig sektors andel av norsk økonomi er altså ikke 60 prosent, men rundt 25 prosent.