Høyesterett overså anførsel – omgjør ankenektelse og slipper inn meddommer-saken

Høyesteretts ankeutvalg besluttet onsdag at spørsmålet om medlemmer av formannskapet kan være meddommere skal avgjøres i avdeling.

Høyesterett overså anførsel – omgjør ankenektelse og slipper inn meddommer-saken
Høyesteretts ankeutvalg besluttet onsdag at spørsmålet om medlemmer av formannskapet kan være meddommere skal avgjøres i avdeling.