Frykt for auka forskjellar – ekspert foreslår drastiske regelendringar

Felles smørjing for alle nasjonar og nokre få skipar per utøvar. Det er forslaga som skal hindre at dei største nasjonane blir endå meir dominerande som ein konsekvens av fluorforbodet.

Nov 21, 2023 - 00:00
 0
Frykt for auka forskjellar – ekspert foreslår drastiske regelendringar
Felles smørjing for alle nasjonar og nokre få skipar per utøvar. Det er forslaga som skal hindre at dei største nasjonane blir endå meir dominerande som ein konsekvens av fluorforbodet.