Frp snur om gummigranulat-vedtak i Stortinget – sikrer flertall for nasjonal strategi

Fremskrittspartiet gjør helomvending og ønsker at det skal utarbeides en nasjonal strategi for utfasing av gummigranulat i idretten. Dermed blir forslaget vedtatt tirsdag. Da saken tidligere i høst var oppe i energi- og miljøkomiteen vendte regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt Fremskrittspartiet, tommelen ned. – På denne måten får staten og idretten en felles forståelse av omfanget, kostnadsbildet og nødvendig fremgangsmåte i arbeidet med å fase ut gummigranulatet, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp). Norges Fotballforbund har anslått at omstillingen bort fra gummigranulat vil koste 10 milliarder kroner. – Å vedta kostbare miljø- og klimatiltak, uten grundig utredning på pris og miljø- eller klimaeffekt er Frp imot. Vi ser derfor fram til å få dette belyst gjennom vedtaket om en handlingsplan, sier Nilsen.

Nov 20, 2023 - 22:30
 0
Frp snur om gummigranulat-vedtak i Stortinget – sikrer flertall for nasjonal strategi
Fremskrittspartiet gjør helomvending og ønsker at det skal utarbeides en nasjonal strategi for utfasing av gummigranulat i idretten. Dermed blir forslaget vedtatt tirsdag. Da saken tidligere i høst var oppe i energi- og miljøkomiteen vendte regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt Fremskrittspartiet, tommelen ned. – På denne måten får staten og idretten en felles forståelse av omfanget, kostnadsbildet og nødvendig fremgangsmåte i arbeidet med å fase ut gummigranulatet, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp). Norges Fotballforbund har anslått at omstillingen bort fra gummigranulat vil koste 10 milliarder kroner. – Å vedta kostbare miljø- og klimatiltak, uten grundig utredning på pris og miljø- eller klimaeffekt er Frp imot. Vi ser derfor fram til å få dette belyst gjennom vedtaket om en handlingsplan, sier Nilsen.