Fremmer forslag om å lovfeste rett til oppreisning for EMK-krenkelser

– Stortinget som lovgiver har et ansvar for å tette hull i lovverket, sier Andreas Sjalg Unneland (SV).

Fremmer forslag om å lovfeste rett til oppreisning for EMK-krenkelser– Stortinget som lovgiver har et ansvar for å tette hull i lovverket, sier Andreas Sjalg Unneland (SV).