– Forslaget er i seg selv en flau innrømmelse

Forslaget om å redusere oppresiningen for EMK-stridig saksbehandling i skattesaker, får mye kritikk i høringsrunden.

– Forslaget er i seg selv en flau innrømmelseForslaget om å redusere oppresiningen for EMK-stridig saksbehandling i skattesaker, får mye kritikk i høringsrunden.