Forsker: – Det viktigste er å sikre kvinner minst åtte måneder permisjon

Å legge til rette for ammefri burde være en selvfølge, mener FHI-forsker Anne Bærug. Men enda viktigere synes hun det er å sikre mor minst åtte måneders permisjon.

Forsker: – Det viktigste er å sikre kvinner minst åtte måneder permisjon

Å legge til rette for ammefri burde være en selvfølge, mener FHI-forsker Anne Bærug. Men enda viktigere synes hun det er å sikre mor minst åtte måneders permisjon.