Folkehelseviter og Sveits-utflyttet influenser arver milliarder

Phoebe Hveem Lier (28) og Tina Hveem Vislie (35) har fått hver sin del av faren Paal Hveems milliardselskap. Far sitter fortsatt med kontrollen.

Folkehelseviter og Sveits-utflyttet influenser arver milliarderPhoebe Hveem Lier (28) og Tina Hveem Vislie (35) har fått hver sin del av faren Paal Hveems milliardselskap. Far sitter fortsatt med kontrollen.