Fire selskaper siktet etter aksjon mot fiskerinæringen

Politiet, Økokrim, Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten deltok tirsdag i en aksjon mot flere aktører i fiskerinæringen.

Fire selskaper siktet etter aksjon mot fiskerinæringenPolitiet, Økokrim, Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten deltok tirsdag i en aksjon mot flere aktører i fiskerinæringen.