Farsund Kommune - Overvannsproblem i Kaneheia 10-13.03.2023

Farsund Kommune - Overvannsproblem i Kaneheia 10-13.03.2023Ja - så var det det med vinkel på drensrørene ? Uten tvil om at vannet renner riktig vei.Hvordan er det da med vedlikeholdet av det kommunale anlegget ?. Når en ser hva som ligger i bunnen av kummene, viser det hvor mye sand og grus ++ som har gått gjennom hovedrøret for overvann. Og ikke minst hvor mye som ikke har gått gjennom.

Farsund Kommune - Overvannsproblem i Kaneheia 10-13.03.2023Farsund Kommune - Overvannsproblem i Kaneheia 10-13.03.2023
Ja - så var det det med vinkel på drensrørene ? Uten tvil om at vannet renner riktig vei.
Hvordan er det da med vedlikeholdet av det kommunale anlegget ?. Når en ser hva som ligger i bunnen av kummene, viser det hvor mye sand og grus ++ som har gått gjennom hovedrøret for overvann. Og ikke minst hvor mye som ikke har gått gjennom.