Farsund - Havnegaten

Farsund, Havnegaten, Engøy, Gåseholmen

Farsund - Havnegaten