Færre fødslar, men meir arbeid for jordmødrene

Trass i at færre barn blir fødde, betyr det ikkje mindre arbeid for jordmødrene. Fleire fødslar blir sette i gong og er meir kompliserte enn før.

Færre fødslar, men meir arbeid for jordmødrene

Trass i at færre barn blir fødde, betyr det ikkje mindre arbeid for jordmødrene. Fleire fødslar blir sette i gong og er meir kompliserte enn før.