Equinor ser oppstart av Johan Castberg i slutten av 2024

Johan Castberg er ifølge statsbudsjettet blitt 4,65 milliarder kroner dyrere.

Equinor ser oppstart av Johan Castberg i slutten av 2024
EQNR

I statsbudsjettet som ble offentliggjort tirsdag, legger olje- og energidepartementet frem status for utvalgte prosjekter som er under utbygging eller nylig har startet opp, hvor det i år er inkludert 10 Equinor-opererte prosjekter i oversikten, med en samlet investering på over 255 milliarder 2021-kroner.

Njord Future er ifølge forslaget til statsbudsjett blitt 4,3 milliarder kroner dyrere. Ifølge Equinor har investeringen siden overlevering av PUD blitt 13,1 milliarder dyrere, men er likevel et lønnsomt prosjekt med betydelig lavere oljepriser enn i dag. Forventet oppstart er nå fjerde kvartal 2022, skriver Equinor.

Johan Castberg er ifølge statsbudsjettet blitt 4,65 milliarder kroner dyrere.

«Oppstart av Johan Castberg-prosjektet er nå planlagt til fjerde kvartal 2024. Hovedårsaken til utsettelsen er covid-19 pandemien som spesielt har rammet bygging av produksjonsskipet både i Singapore og på norske verft», skriver Equinor. Tidligere har Equinor anslått oppstart av Johan Castberg i perioden 2023/2024.

Prosjektet er ifølge selskapet lønnsomt og har fremdeles en balansepris på under 35 dollar per fat, som kommunisert i PUD.

- I snitt har over 70 prosent av kontraktene i disse prosjektene gått til norske leverandører, noe som har sikret titusenvis av arbeidsplasser over hele landet i utbyggingsfasen. For eksempel bidrar Johan Castberg-prosjektet med over 46 000 årsverk i Norge. I tillegg vil feltet i drift gi arbeidsplasser, ringvirkninger og inntekter til Norge i 30 år, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Snorre Expansion Project som startet produksjonen før plan i fjerde kvartal 2020 har redusert kostnadene ytterligere siden oppstart, og ligger nå an til å leveres 2,65 milliarder kroner under plan, til tross for at også Snorre har hatt en negativ valutaeffekt, ifølge Equinor.

Kostnadsreduksjonen er hovedsakelig relatert til boreoperasjoner og undervannsanlegg, samt modifikasjonene på plattformen.

«Totale investeringer er nå på nær 18,3 milliarder 2021-kroner og prosjektet er lønnsomt med betydelig lavere oljepriser enn i dag», skriver selskapet.

Embed: Equinor

Equinor

 
  • Norges største olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger. 
  • Konsernsjef er Anders Opedal. 
  • Grunnlagt i 1972 etter vedtak fra Stortinget om å opprette et statlig oljeselskap. 
  • Virksomheten er inndelt i leting og produksjon (E&P), samt markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP). 
  • Har virksomhet i mer enn 30 land. 
  • Den norske stat er største aksjonær gjennom Olje- og energidepartementet og Folketrygdfondet.