Equinor hemmeligholder detaljer om London-arrangement

Equinor har iverksatt tiltak rundt kapitalmarkedsoppdateringen i London i februar. Aksjoner mot oljeselskapers arrangementer har økt i omfang den siste tiden.

Jan 21, 2024 - 23:00
 0
Equinor hemmeligholder detaljer om London-arrangement
Equinor har iverksatt tiltak rundt kapitalmarkedsoppdateringen i London i februar. Aksjoner mot oljeselskapers arrangementer har økt i omfang den siste tiden.