Equinor har levert bud for å utvikle havvindprosjekter i Skottland

Energiselskapet Equinor har levert inn et bud i ScotWind for å kunne utvikle mer flytende havvind i Skottland.

Equinor har levert bud for å utvikle havvindprosjekter i Skottland
EQNR

Equinor har lagt inn et bud i ScotWind, som er en lisensrunde for tildeling av areal til havvind som er utlyst av Crown Estate Scotland, ifølge en melding fra selskapet mandag morgen.

Equinor mener at ScotWind passer godt med selskapets strategiske ambisjoner om å fortsette å utvikle sin havvindklynge i Nordsjøen, samt styrke tilstedeværelsen i Storbritannia. 

ScotWind-prosjektet skal bidra til ytterligere 10 gigawatt (GW) ren og grønn energi for Skottlands CO2-nøytralitet innen 2045. Leieavtalene i prosjektet beløper seg til nærmere 10 milliarder pund, inkludert forsyningskjeder og andre fordeler.

ScotWind

 
  • Den første runden med avtaler for leie av havbunnen rettet mot havvindparker i skotsk farvann på over et tiår.
  • Det primære målet med ScotWind Leasing er å gi eiendomsrett til havbunnen i det skotske farvannet for utvikling av havvindprosjekter i kommersiell skala.
  • Crown Estate Scotland er forpliktet til å hjelpe Skottland med å nå målet om nullutslipp innen 2045 gjennom havbunn-ansvaret.

– Equinor har erfaringen og kunnskapen som kreves for bygge ut den neste fullskala flytende havvindparken i Skottland etter Hywind Scotland, sier Jens Økland, direktør for forretningsutvikling i Fornybar i Equinor, i meldingen. 

Hywind Scotland, som er verdens første flytende havvindpark, ble satt i drift i 2019, og Equinor mener at det kan benytte erfaringene fra prosjektet i ScotWind-prosjektet. 

Magnora Offshore Wind sendte også ut en melding mandag morgen om at det har lagt inn bud på to områder i ScotWind-prosjektet. Tidligere i juli ble det klart at Ocean Winds og Aker Offshore Wind har inngått et samarbeid for å kunne by i den samme runden som Magnora nå tar del i.

Equinor

 
  • Norges største olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger. 
  • Konsernsjef er Eldar Sætre. 
  • Grunnlagt i 1972 etter vedtak fra Stortinget om å opprette et statlig oljeselskap. 
  • Virksomheten er inndelt i leting og produksjon (E&P), samt markedsføring, midstrøm og prosessering (MMP). 
  • Har virksomhet i mer enn 30 land. 
  • Den norske stat er største aksjonær gjennom Olje- og Energidepartmentet og Folketrygdefondet.

Embed: Equinor kursutvikling