Equinor er ingen pådrivar for grønt skifte

Olje er borte frå selskapsnamnet, elles er det lite som skil Equinor frå Statoil. Kanskje er det best slik?

Nov 20, 2023 - 21:30
 0
Equinor er ingen pådrivar for grønt skifte
Olje er borte frå selskapsnamnet, elles er det lite som skil Equinor frå Statoil. Kanskje er det best slik?