Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet