Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)
Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)