Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)
Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)