Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023-2024) Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)

Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023-2024) Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)

Nov 21, 2023 - 15:30
 0
Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023-2024) Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)
Endring av Prop. 1 S (2023-2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023-2024) Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)