En ny type avfallsforbrenning kan fjerne CO2 fra atmosfæren

I Årdal planlegges bygging av et avfallsforbrenningsanlegg med ny teknologi som fanger og lagrer CO2 – og dermed fjerner det CO2 fra atmosfæren.

En ny type avfallsforbrenning kan fjerne CO2 fra atmosfærenI Årdal planlegges bygging av et avfallsforbrenningsanlegg med ny teknologi som fanger og lagrer CO2 – og dermed fjerner det CO2 fra atmosfæren.